Irma Stanaitytė-Bazienė - idealizmas ir tikrovė

Irma Stanaitytė-Bazienė (g. 1972) – tarpdisciplininio meno kūrėja, Vilniaus dailės akademijos dėstytoja, kuratorė ir tyrėja. Irma studijavo dailėtyrą ir filosofiją Vytauto Didžiojo universitete. 1996 m. įstojo į tais pačiais metais Vilniaus dailės akademijoje (VDA) įkurtą Fotografijos ir videomeno studijų programą, dalyvavo Vaizdo studijos veikloje. Priklauso pirmajai Lietuvoje studijavusių ir susiformavusių videomeninink(i)ų kartai. Savo kūryboje menininkė tyrinėja vaizduotės, romantizmo ir socialinės tikrovės santykius, meno edukacijos, institucinės kritikos reiškinius, su švelniu humoru ir melancholija fiksuoja artimiausią aplinką, kurioje atsispindi visuomenės pokyčiai. Nors menininkės kūryboje vyrauja judantys vaizdai, jos pasitelkiamos dokumentinės praktikos aprėpia tekstus, objektus, fotografijas ir instaliacijas. 2023 m. Irma kuravo parodų ir renginių projektą „MEDIARAMOS“, skirtą VDA Fotografijos, animacijos ir medijų meno katedros 25-mečiui, kuriame buvo pristatyta ir 1996–2023 m. judančių vaizdų rinktinių retrospektyva iš VDA FAMM katedros bei Nacionalinės dailės galerijos ir „Meno avilio“ archyvų. „MEDIARAMŲ“ projektas, nusidriekęs per kelias galerines erdves, įtraukė virš šimto meninink(i)ų bei teoretik(i)ų ir tapo vienu svarbiausių medijų meno edukacijai skirtų įvykių Lietuvos kultūriniame gyvenime.

Sinematekoje pristatomi ankstyvieji menininkės videokūriniai: „nebula [ūkas]“ (1997, 6 min.), „mor+al“ (1998, 10 min.); „conceptio“ (1999, 2 min.), „a-i-d-a“ (1999, 8 min.).

Kristina Inčiūraitė – užkadrinis balsas

Kristina Inčiūraitė (g. 1974) – tarpdisciplininio meno kūrėja. Nuo 2020 metų gyvena ir kuria Airijoje. Pasitelkdama skirtingas medijas, Kristina Inčiūraitė kuria fotografijas, objektus, videofilmus, videoinstaliacijas, eksperimentinius filmus, performansus ir garso projektus. Autorė skiria daug dėmesio moters tapatybės analizei bei jos transformacijoms skirtingose socialinėse terpėse. Kita vertus, ji retai vaizduoja moters figūrą, vengia aptariamos veikėjos apčiuopiamumo ar vujeristinio žvilgsnio. Audiovizualiniuose kūriniuose autorė akcentuoja užkadrinį balsą, kuris išjudina ir įprasmina jos naudojamus statiškus vaizdus. Menininkei svarbūs paveldo klausimai, ritualo reikšmė visuomenėje, kolektyvinės praktikos, ji neretai bendradarbiauja su kitų sričių atstovais ir kolektyvais, socialinėmis grupėmis.

Valdas Ozarinskas ir Aida Čeponytė – menininkų duetas

Valdas Ozarinskas (1961–2014) ir Aida Čeponytė (1965 m.) – menininkų duetas, intensyviai kūręs XX a. dešimtajame dešimtmetyje. Nors daugiausia dirbo konceptualios architektūros ir dizaino srityse bei projektavo visuomeninius pastatus ir jų interjerus, jie taip pat kūrė filmus, instaliacijas, scenografiją, organizavo meno akcijas ir renginius. Jų kūryba pasižymėjo utilitarine estetika, tarpsritiškumu, aprėpė viešų ir intymių erdvių santykio tyrinėjimą, buities ir lyčių vaidmenų subversiją, kolektyvines praktikas.

2000 m. rašytojas Rolandas Rastauskas, menininkas Dainius Liškevičius, architektai Tadas Balčiūnas ir Gintaras Kuginys, fotografai Saulius Paukštys ir Arūnas Baltėnas bei kiti žinomi šalies vyrai atvėrė savo spintų duris menininkams Valdui Ozarinskui ir Aidai Čeponytei. Iš to gimė video projektas „Vidurio Europos vyrai“, kurio dalis – iki šiol beveik nerodytą dokumentinė video medžiaga. Praėjus daugiau nei dvidešimčiai metų, „Meno avilio“ Sinematekos kuratorė Gerda Paliušytė kartu su kūrinio bendraautore Aida Čeponyte iš projekte užfiksuotos medžiagos sumontavo naują, valandos trukmės video kūrinį, kurį šiuo metu galima pamatyti Sinemateka.lt. Čia taip pat pristatomos ir Ozarinsko bei Čeponytės kurtos video fiksacijos – nemontuoti konceptualios dokumentikos kūriniai.

Gintaras Šeputis – Lietuvos ankstyvojo videomeno pradininkas

Gintaras Šeputis – Lietuvos videomeno pradininkas, pirmųjų videomeno kursų Lietuvoje (Vaizdo studijos Vilniaus dailės akademijoje) įkūrėjas. Filmuoti išmoko savarankiškai, pasiskolinęs 8 mm juostos kamerą. Ja užfiksuotus ir išryškintus vaizdus vėliau performatuodavo į videojuostą, rankiniu būdu sumontuodavo su titrais ir muzika.

Paskatintas menininko Lino Katino, tuo metu dėsčiusio tapybą Vilniaus dailės akademijoje, pradėjo naudoti videotechniką akademinėms užduotims atlikti. 1991 m. Sauliaus Valiaus dėka išvyko į Diuseldorfą (Vokietija), apsilankė Diuseldorfo dailės akademijoje veikiančioje Fotografijos ir videomeno katedroje, savo kūrinius pristatė ten dėsčiusiems Nan Hoover ir Güntheriui Ueckeriui, turėjo galimybę apžiūrėti kasmetinę Diuseldorfo meno akademijos geriausių studentų darbų parodą „Rundgang“, menininkų Nam June Paiko, Josepho Beuyso instaliacijas, dalyvauti tarptautinėje parodoje „Überfahrt“.

1994 m. Alvydo Lukio ir Gintaro Šepučio pastangomis įkurta Vaizdo studija – tarpdisciplininiai kursai įvairių specialybių studentams. Juose greta kino ir meno istorijos paskaitų buvo galimybė naudotis vaizdo filmavimo bei montavimo įranga, vyko neformalūs susitikimai su menininkais, kino peržiūros. 

Ankstyvoji Šepučio kūryba – poetiška, kinematografiška, neretai tarpdiscipliniška, įtraukiant tokias meno šakas kaip šokis, poezija, fotografija, dokumentuojant gyvai atliekamus performansus. Svarbios temos: atmintis, laikas, vaizdo materialumas, vaizdo ir garso santykiai.

Nomeda ir Gediminas Urbonai, Linas Augutis – tvvv.plotas

tvvv.plotas (1998–1999) – menininkų Nomedos ir Gedimino Urbonų kartu su Linu Augučiu inicijuotas eksperimentinis televizijos projektas, kurtas kaip tarptautinis ir tarpsritinis meninis tyrimas. Per Lietuvos nacionalinę televiziją transliuotas tvvv.plotas kvietė kritinei diskusijai apie menininko padėtį visuomenėje, socialinį meno kontekstą ir naują meno žodyną. Šiame projekte tirti Lietuvos ir užsienio šalių meno lauko ryšiai, kelti probleminiai meno kūrinio ir institucijos, autorystės ir menininko tapatybės klausimai. Kartu su televizija buvo pasitelkiamos naujų komunikacijos priemonių galimybės, analizuojama medijų raida ir jos santykis su šiuolaikinio meno produkcija.

tvvv.plotas kurtas ir kaip nepriklausoma platforma, skirta menininkų ir bendruomenės diskusijai ir kūrybiniams mainams. Kiekvienos laidos transliacija buvo aptariama gyvai, fizinėje erdvėje, kartu su kviestiniais kūrėjais, transliuojama pirmuosiuose virtualiuose pokalbių kambariuose naudojant „CU-SeeMe“ programą. Šiandien tvvv.ploto projektas gali būti suvokiamas kaip medijų raidos greičio ir tuo metu kūrusių menininkų ambicijų liudijimas. 

Dešimties tvvv.ploto laidų temos: menininkas ir komunikacija, menininkas ir edukacija, menininkas ir institucija, menininkas ir bendradarbiavimas, menininkas ir vaikai, menininkas ir giminės, menininkas ir garsas, menininkas ir prisistatymas, menininkas, modernizmas ir šiuolaikinis menas, menininkas ir kūnas.

Kamera ir montažas: Linas Augutis, Nomeda ir Gediminas Urbonai

Garsas: Darius Čiuta

Epizodų bendradarbiai: Artūras Raila, Robertas Kundrotas, Algimantas Lyva, Justas ir Jonas Vaitekūnai, Svajonė ir Paulius Stanikai, Andrew M. McKenzie, Ralf H. Graf ir kt.Projekto partneriai: Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas, Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija, Lietuvos dailininkų sąjunga, Šiaurės šalių informacijos biuras Projekto pristatymai: Šiuolaikinio meno centras Vilniuje, tarptautinis šiuolaikinio meno centras „Arnolfini“ Bristolyje (Jungtinė Karalystė), Barselonos šiuolaikinio meno muziejus (MACBA; Ispanija); „BAK, basis voor actuele kunst“ (Utrechtas, Olandija).

Laimė Kiškūnė – vaizdo antropologija

Kiškūnės kūryba ankstyvojo Lietuvos videomeno kontekste išsiskiria tiek dėl savo ištakų, tiek dėl turinio. Kitaip nei dauguma tuo metu kūrusių videomenininkų, Kiškūnė į šią sritį pasuko ne iš vaizduojamojo ar taikomojo meno, o iš antropologijos. Tai lėmė ir jos analizuojamų temų pasirinkimą. Nuo pat pirmųjų projektų Kiškūnę domino mitologiniai reiškiniai, marginalizuotos visuomenės grupės, subkultūros. Vėlesnėje Kiškūnės kūryboje didelis dėmesys skiriamas socialinės atskirties grupėms, žmogaus teisėms, kūrybiškumo ir socialinės realybės santykiams. Vienas iš unikaliausių Kiškūnės projektų – dokumentinis filmas „Mūsų portretai“, kurtas kartu su kita videomenininke Karla Gruodis. Projekte, kuriame dalyvavo Gruodis vedamo moterų studijų seminaro studentės, kiekviena jų savarankiškai sukūrė pasirinktos moters videoportretą. Šiandien šis kūrinys laikomas vienu pirmųjų dalyvavimo (angl. participatory) dokumentikos projektų, kuomet filmo bendraautoriais tampa patys filmo dalyviai. Kiškūnė – pirmoji ir vienintelė Lietuvos moteris videomenininkė, kurios kūryba buvo pristatyta Prancūzijos ir Baltijos šalių festivalyje (Festival Franco-Balte d’art video; 1992 m. – Rygoje, 1993 m. – Vilniuje, 1994 m. – Taline). Vienas iš festivalyje pristatytų antropologinę kryptį atspindinčių kūrinių – „Mokytojas“, kurio pagrindinis veikėjas – menininkas, režisierius Audrius Mickevičius ir jo tuometinė pedagoginė bei kūrybinė veikla Užuguosčio mokykloje. 

Eglė Rakauskaitė – kūno ribos

Eglė Rakauskaitė – viena svarbiausių XX a. pabaigos ir XXI a. pradžios Lietuvos menininkų, savo kūryboje pasitelkia skulptūrą, objektus, instaliaciją, performansus ir videofilmus. Ankstyvojoje Rakauskaitės kūryboje ryškus kūniškumas, organinių medžiagų efemeriškumas, kultūrinių reiškinių tyrinėjimai ir socialinė kritika. Dalis ankstyvųjų performansų kurti kaip savarankiški videomeno kūriniai. Vienas iš žinomiausių šio žanro kūrinių – videoperformansas „Meduje“, pirmą kartą pristatytas 1999 m. Šiuolaikinio meno centre vykusioje parodoje „Subordinacija“. Parodoje atkurtas performanso rekvizitas – arti šimto litrų Alpių pievų medaus, supilto į tarp keturių metalinių strypų ištemptą impregnuotą balto audinio kokoną. Performanso metu Rakauskaitė bandė visiškai panirti į šį, už Šveicarijoje gautą menininko stipendiją įsigytą medų, kvėpuodama pro specialią įrangą. Tais pačiais metais performanso dokumentacijos pagrindu sukurtas filmas buvo rodytas ir Venecijos bienalėje, pirmajame Lietuvos paviljone. „Sinematekoje“ pristatoma šio performanso dokumentacija, užfiksuota menininkės tėvo, Lietuvos fotografijos mokyklos klasiko Romualdo Rakausko.

Evaldas Jansas – radikali kasdienybė

Janso teigimu, savo kūryboje jis vadovaujasi egzistencinio romantizmo principu – „estetine nuostata, kai vidiniai išgyvenimai ir jausmai yra reakcija į socialines problemas, moralinį būvį, kultūros procesus, archetipus ir simbolius“. Nuo 10-ojo dešimtmečio pradžios kūręs performansus ir videodarbus, Jansas Lietuvos meno kontekste išgarsėjo kaip provokatorius, savo kūriniuose bandantis kūno, kasdienybės ir politinio korektiškumo ribas. Ankstyvojoje videomeno kūryboje menininkas dokumentavo realybę, kurioje dalyvavo tiek jo draugai menininkai, tiek nepažįstami, baruose sutikti personažai, tiek žmonės, balansavę ant išlikimo ribos: narkomanai, benamiai, ar biurokratinių procesų absurdas. Menotyrininkas Kęstutis Šapoka teigia: „Filmavimo kamera Jansui tapo tarsi kūno, ma(ąs)tymo tęsiniu, intuityvia psichosomatine išraiška, netgi iškrova, kai nebelieka skirtumo tarp „aš“ ir „pasaulio“.“ Tokia, antropologinė Janso kūryba – poetinis komentaras išorinių sisteminių suvaržymų atžvilgiu, nevengiant saviironijos, grotesko ar kičo elementų. Kartu tai – socialinės ir ekonominės Lietuvos visuomenės raidos ir problemų atspindys.

Videomeno pradžia Lietuvoje - „Nesugalvoti dalykai“

Vienas pirmųjų viešų videomeno kūrinių pristatymų Lietuvoje – Gulbino darbo „Nesugalvoti dalykai“ ekspozicija parodoje „Susitikimai“ Klaipėdoje 1988 m. Šioje parodoje abstraktus ir meditatyvus, rankiniu vaizdo generavimo būdu sukurtas trijų valandų trukmės Gulbino kūrinys buvo eksponuojamas šalia Klaudijaus Stepanovo skulptūrų ir Romo Klimavičiaus grafikos darbų. „Susitikimų“ paroda ir savarankiški Gulbino eksperimentai yra tapę vienu iš atskaitos taškų kalbant apie lietuvių videomeno pradžią, o 1988 m. prasidėję „Nesugalvoti dalykai“ – iki šiandien tęsiamas Gulbino kūrinys, kurį autorius retkarčiais permontuoja, pritaikydamas jam mėgstamą muziką.

„Geriausi lietuvių videomeno darbai“ (1996) – pirmoji rinktinė

Aštuntojo-devintojo dešimtmečių sandūroje, keičiantis politinei situacijai Lietuvoje, meninė kūryba taip pat įgavo vis daugiau naujų saviraiškos formų, tarp kurių buvo ir ankstyvasis videomenas. Meno kūrinį galėjai pamatyti ne tik parodinėje erdvėje, bet ir viešose vietose, ne tik statišką, bet gyvai atliekamą performansą, meninę akciją. 1996 metais išleista videomeno rinktinė „Geriausi lietuvių videomeno darbai“apima Lietuvos videomeno dešimtmetį – nuo datuojamo pirmo 1988-aisiais sukurto Henriko Gulbino filmo „Du kartus“ iki Gintaro Šepučio 1996 m. sukurto videošokio „Žodžių žaismas“. Kinotyrininkė, „Skalvijos“ kino centro programų koordinatorė, Sonata Žalneravičiūtė apie rinktinės sudarymą: „Stebėdama, kas vyksta Vilniuje 1990-ųjų pradžioje, vėliau, rinkdama medžiagą apie Lietuvos videomeno pradžią savo menotyros bakalauro diplominiam darbui, ieškodama videomeno kūrėjų kituose miestuose, supratau, kad videomenas, kaip kūrybinė raiška, atsirado pirmiausia dėl naujo techninio įrankio – videokameros. Patekusi į rankas skirtingų sričių menininkams, kamera tapo instrumentu, suteikiančiu naujas, nenuspėjamas galimybes leistis į nepažintas kūrybines teritorijas. Į rinktinę įtraukiau visus tuo metu kūrusius autorius, kuriems tai buvo viena svarbiausių kūrybinės raiškos formų. Iš jų kūrybos buvo atrinkti filmai, atskleidžiantys skirtingą kiekvieno jų meninę kalbą, formą, temų bei intonacijų įvairovę.“

Vaizdo studijos veikla 1994–1997 m.


Gintaro Šepučio, vieno iš pirmųjų ir pagrindinių nuoseklių lietuvių videomeno kūrėjų, iniciatyva 1994 m. spalio mėnesį Grafikos katedros fotostudija Vilniaus dailės akademijoje pertvarkyta į Vaizdo studiją – tarpdisciplininius kursus arba tiesiog „piratinę akademiją“. Greta avangardinio kino ar medijų istorijos paskaitų įvairių specialybių ar aukštųjų mokyklų studentams, čia buvo ir galimybė naudotis vaizdo filmavimo bei montavimo įranga, susipažinti su montavimo technologijomis, vyko neformalūs susitikimai, filmų peržiūros bei diskusijos, neretai užsitęsdavusios ir „po paskaitų“. Pirmaisiais Vaizdo studijos įkūrimo metais Šiuolaikinio meno centre buvo surengtos studentų darbų peržiūros. Būtent šis – Vaizdo studijos laikotarpis – formavo pirmąją Lietuvoje studijavusių videomenininkų kartą, atstovaujamą tokių kūrėjų kaip Irma Stanaitytė, Jurgita Remeikytė, Vilma Šileikienė, Vygandas Šimbelis, Aistė Lapinskaitė, Paulius Zavadskis, Eglė Gelažiūtė, Marius Kavaliauskas ir kiti. 1997 m. Vaizdo studija tapo Fotografijos ir videomeno katedra (nuo 2000-ųjų – Fotografijos ir medijos meno katedra), aktyviai veikiančia ir šiandien.

Tiriant Lietuvos ankstyvąjį videomeną ir VDA Vaizdo studijos veiklą, remtasi VDA Fotografijos, animacijos ir medijų meno katedros archyvu ir katedros dėstytojos Irmos Stanaitytės-Bazienės žiniomis bei suteikta informacija. Iki šiol besitęsiantis bendradarbiavimas su VDA FAMM katedra ir Stanaityte-Baziene davė pagrindą gilesniam ir platesniam ankstyvojo Lietuvos videomeno pažinimui bei prieigą prie mažai tyrinėtų reiškinių ir autorių.

Alekso Andriuškevičiaus situacijų dokumentika

Aleksas Andriuškevičius – tapytojas, grupės „POST ARS“ (1989 – 2009) narys, vienas iš retų lietuvių videoperformanso menininkų, kūręs 10-ojo dešimtmečio pradžioje. Jo kūrybinei praktikai būdingos minimaliomis priemonėmis kuriamos situacijos, kylančios iš kasdienio aplinkos patyrimo, nevengiama absurdo elementų, visa tai dokumentuojama laisvai, buitine kamera. Šių situacijų centre – pats autorius ir jo surežisuoti performatyvūs, kartais monotoniški veiksmai, kūriniuose virstantys abstrakčiais, paradoksaliais ritualais. Avangardo estetikai artima Andriuškevičiaus meninė praktika šiandien yra tapusi vienu iš chrestomatinių lietuvių videoperformanso pavyzdžių.

„APG“ – deadpan humoras Lietuvoje

„Akademinio pasiruošimo grupė“ („APG“) – 1992–1998 m. veikusi menininkų grupė, kurią sudarė tapytojai Giedrius Kumetaitis, Mindaugas Ratavičius ir Simonas Tarvydas. Nuo pat kūrybinės veiklos pradžios „APG“ buvo būdingas meno žanrų, kanonų ar sričių ribų nepaisymas, jų subversija; nevengta aiškaus, politiškai angažuoto, ironiško turinio. Vienas iš provokatyvių „APG“ darbų, atspindinčių politinės kritikos ir humoro santykį jų kūryboje – „Vilniaus servisas“ (1995), kuriame simuliuojami nušokimai nuo Vilniuje esančių reprezentacinių institucijų stogų. Iš pradžių kūrę videomeną, vėliau menininkai kūrė objektus, instaliacijas. Pasak Mindaugo Ratavičiaus, „Mūsų manifestas ir buvo tai, kad niekada nebuvo jokio manifesto.“1


1Miglė Survilaitė, Humoras vizualiuosiuose menuose: „Akademinio pasiruošimo grupės“ („APG“) studija. Magistro darbas, Vilnius: Vilniaus dailės akademija, 2016.

„Festival Franco-Balte d’art video“

„Festival Franco-Balte d’art video“ – pirmasis, tris metus trukęs Prancūzijos ir Baltijos šalių festivalis, pradėtas rengti Prancūzijos užsienio reikalų ministerijos iniciatyva (1992 m. - Ryga, 1993 m. - Vilnius, 1994 m. - Talinas). Jame dalyvavo ir lietuvių menininkai Aleksas Andriuškevičius, Laimė Kiškūnaitė, Džiugas Katinas, Gintaras Šeputis, „Akademinio pasiruošimo grupė“ („APG“) bei kiti. 1993 m. festivalis surengtas ir Šiuolaikinio meno centre Vilniuje. Pastarasis renginys ne tik suteikė galimybę čia kuriantiems menininkams susipažinti su užsienio kūrėjų darbais, bet ir žymėjo videomeno, kaip legitimios ir aktualios kūrybos formos, pradžią Lietuvoje. Festivalyje išrinktam geriausio darbo autoriui būdavo suteikiama galimybė mėnesį reziduoti Paryžiuje. Segmente pristatomas Džiugo Katino ir Lino Liandzbergo kūrinys „Proporcija“ (1992 m.), rodytas 1992 m. Rygoje vykusio festivalio programoje.

Karlos Gruodis kūryba ir feminizmo ekskursai

1996 m. kino kritikė ir kuratorė Sonata Žalneravičiūtė sudarė pirmąją geriausių Lietuvos videomeno kūrinių rinktinę. Joje tarp penkiolikos atrinktų autorių kūrinių buvo įtrauktas ir menininkės Karlos Gruodis filmas „X beats per minute“ (1996) – vienintelis moters menininkės kūrinys vaizdajuostėje. Šio, moters kūno ir motinystės santykio problematikai skirto, kūrinio autorė suformavo feminizmo diskurso pradmenis Lietuvoje: 1995 m. Gruodis sudarė pirmąją lietuvišką feminizmo antologiją Feminizmo ekskursai: moters samprata nuo Antikos iki postmodernizmo, Vilniaus ir Pedagoginiame universitetuose vedė seminarų ciklą, skirtą feminizmo teorijai. Visgi, kaip pastebi menotyrininkė Linara Dovydaitytė, „[į] gimtinę grįžusios Kanados lietuvės Karlos Gruodis šviečiamoji ir meninė veikla 10-ojo dešimtmečio kontekste buvo veikiau išimtis nei taisyklė“ (Kultūros barai 7/8, 2018).

Tomas Andrijauskas – muzika, draugai ir nihilizmas

Videomeno kūrėjas, fotografas Tomas Andrijauskas eksperimentuoti su kino juosta pradėjo mokykloje, būdamas septintoje klasėje, Šiaulių vaikų ir jaunimo klube  „Kibirkštis". Prieš įstodamas į Vilniaus dailės akademiją, Andrijauskas jau buvo dirbęs Šiaulių televizijoje ir bendradarbiavęs su režisieriumi, prodiuseriu Remigijumi Ruokiu, su kuriuo sukūrė muzikinį klipą grupės „SEL“ dainai „Kontrolinis šūvis“ (1995) – vienam didžiausių to meto lietuviškos muzikos hitų. Andrijauskas taip pat dirbo su grupėmis „BIX“, „Exem“, „Lemon Joy“, „Biplan“ ir kt., jo kurti muzikiniai klipai ne kartą įvertinti nacionaliniu mastu. Andrijausko videomeno kūryba išsiskiria ne tik dėl sąryšio su alternatyvia muzika ar "chuliganiško" stiliaus, bet ir dėmesiu savo artimiausiai aplinkai  –  kolegoms bei draugams.

Aurelijos Maknytės kūryba, VHS kaip ready-made

Iš pradžių naudojusi VHS juostą kaip priemonę filmavimui, Maknytė ilgainiui juostas sutelkė tęstiniame projekte „VHS studija: VHS kasečių archyvo kaupimo ir vartojimo būdai“ (nuo 2009-ųjų iki dabar). Viena šio projekto dalių, eksponuota Šiuolaikinio meno centre Vilniuje ir Kim šiuolaikinio meno centre Rygoje – ilgą laiką Vilniuje klestėjusio videonuomos punkto „Eliksyras“ (1998–2012) daugiau nei trijų tūkstančių VHS juostų kolekcija. „VHS studiją“ taip pat sudaro Maknytės tėvo sukauptos juostos, į kurias jis įrašydavo savo mėgstamus filmus ir laidas bei pačios autorės kolekcionuojamos kasetės, vėliau neretai permontuojamos, įrašomos ant viršaus ir taip panaudojamos naujų kūrinių atsiradimui. To pavyzdys – 2003 m. kūrinys „Įrašas“, tuo metu populiarios televizijos laidos „SMS pramogos“ archyvas. Šis Maknytės filmas – gyvai transliuoti „chatai“, „online pasimatymai“, atskleidžiantys populiarias netolimos praeities komunikacijos formas.

Dar vienas televizijos medžiagos „permontavimo” pavyzdys – humoristinis ir psichodelinis Maknytės kūrinys „Skraidantys kaulai” (1999), kuriame mistinio TV serialo „X failai“ medžiaga jungiama su kompiuterinių žaidimų garso takeliu, o visas tekstas įgarsintas televizijos diktoriaus Juozo Šalkausko. Šalia šių televizinių eksperimentų Sinematekos VOD platformoje pristatomi ir dienoraštiniai, dokumentiniai menininkės kūriniai, kuriuose toliau eksperimentuojama su vaizdo įrašymo technologijomis, testuojamos autentiškumo ir fikcijos ribos. Vienas tokių – Maknytės kartu su sūnumi filmuotas kūrinys „Kamera veidrodis“ (2002), kuriame skleidžiasi filmavimo kameros kaip įpareigojančio ir stilizuojančio įrankio efektas.

Laura Stasiulytė: tapatybės paieškos videomene

Kūrinyje „Intencija prisiminti“ (1999) Stasiulytė filmuoja save sėdinčią prie virtuvinio stalo ir dainuojančią lietuviškas užstalės dainas. Tiek Stasiulytės kūrinio, tiek pačių dainų ilgis ir kiekis priklauso nuo filmo veikėjos atminties: dainos trunka lygiai tiek, kiek jų įstengiama prisiminti. Šiame ir kituose kūriniuose nėra aiškiai išreikštos ironijos ar, juo labiau, nostalgijos praeičiai. Būtent tai leidžia išlaikyti atvirumą, tuo pačiu nurodant į etninius stereotipus, estetiką ir kalbą kaip ideologines priemones. Žiūrint į Stasiulytės kūrinių veikėjus ar jos filmuose regimus ritualus (Senegalo menininkės kasyčių skaičiavimas vokiškai – „Kasų skaičiavimas“, 2002; tautiškas prisistatymas užsienio turistams, atplaukusiems kruiziniu laivu – „Atplaukiantis laivas“, 2007) paraleliai skleidžiasi bent kelios neoficialios šalies, kurioje vyko stebėjimo veiksmas, ir joje gyvenančių žmonių istorijos.

90-ųjų televizija – Zorro TV projektas

Šiauliečio videomenininko, taip pat tapytojo, kino dailininko, grupės „Žuvys“ nario bei galerijos „Medūza“ Vilniuje įkūrėjo Pauliaus Arlausko teigimu – 90-ųjų televizija Lietuvoje yra originaliausias, tęstinis lietuvių videomeno kūrinys. Pasak vieno iš Zorro TV kūrėjų ir vedėjų – eksperimentinės, kultūrai skirtos laidos, rodytos Šiaulių televizijoje 1999 m. – ankstyvoji lietuviška televizija veikė kaip alternatyvi erdvė, suteikusi laisvę eksperimentams; tam buvo palankus tuometinis kultūrinis Šiaulių kontekstas, visuotinai priimto "formato" nebuvimas. Tai vėliau keitė pirmosios komercinės televizijos atsiradimas ir laike kintančias politinio korektiškumo ribos.